Inlägg

Mobil arbetsplattform, liftutbildning enligt Liftutbildningsrådet.

Denna utbildning kallas även liftutbildning och följer Liftutbildningsrådets rekommendationer. Utbildningen är för dig som använder liftar eller mobil arbetsplattform. Vi följer den nya Svenska Standarden SS-ISO 18878:2013 där krav finns på uppdatering vart 5:e år.

Gå in under kurser så hittar du flera olika utbildningsplatser. Är du ensam eller om Ni är några stycken som behöver utbildning på liftar, tveka inte att kontakta oss.

Här gäller det att man lär sig på ett säkert sätt hantera arbetsplattformen gå en liftkurs vi kör både teoretisk och praktisk del, där man även får prova på att använda fallskyddsutrustning.

Glöm inte att ta med skyddsskor till utbildningen.

Ring gärna växeln 020-454400 för mer information och om eventuell bokning.

Motivera utbildning AB

Liftutbildning grund.

Vi har två varianter på liftutbildning som följer LLP1 liftläroplanen.

1 den mer grundläggande varianten för Er som aldrig tidigare hanterat en skylift, även kallad mobil arbetsplattform. Denna utbildning går igenom teori under förmiddagen för att sedan fortsätta med praktiska övningar under eftermiddagen där man får köra olika liftar.

2 den för Er som har erfarenhet av att köra liftar innan har vi en liftutbildning där vi kör teoretisk utbildning under förmiddagen, för att sedan direkt fortsätta med praktiska övningar på eftermiddagen, precis  som den första varianten fast mer fokuserad på att uppdatera och förnya. I den praktiska delen går vi igenom den dagliga tillsynen även kallad säkerhets kontroll. Som grund i våra liftutbildningar ingår idag en enklare variant av fallskyddsutbildning.

Liftutbildningen följer Liftutbildningsrådets riktlinjer. LLP1 liftläroplanen samt Svensk Standard SS-ISO 18878:2013.

Vid intresse av utbildning, ring oss på 020-45 44 00 eller ring direkt till Jan Gunnar på tel. 0730-630 350 eller Magnus Olsson på tel. 0730-630 350

Motivera Utbildning AB

Utbildning Mobilarbetsplattform, Skyliftutbildning, liftutbildning.

Liftläroplanen LLP för liftutbildning.

LLP är en läroplan för liftutbildning. i LLP beskrivs vad som böringå i en grundläggande liftutbildning för arbete med liftar, mobila arbetsplattformar. LLP är utformad efter den internationella standarden för liftutbildning

(SS-ISO 18878:2004)

Vi är godkända utbildare av Liftutbildningsrådet LUR. LUR är ett oberoende organ som förvaltar LLP och ansvarar för dess innehåll och utveckling. LUR auktoriserar utbildningsföretag som föbinder sig att följa LLP och LUR:s villkor. LUR genomför också kontroller av auktoriserade utbildare på skylift.

LUR:s kontrollant var hos oss i höstas och vi uppfyller alla de krav som ställs på utbildningen och följer liftläroplanen.

Denna utbildning är det som krävs för att du skall få köra skylift, bomlift. Det finns två undantag i liftutbildningen, det är de som går på järnvägar och den när du jobbar från broar och in under bron.

Liftutbildning är det uppdaterings krav på efter 5 år.

Vi har naturligtvis kurser för både nybörjare och repetition.

Motivera Utbildning AB
Tel: 020-45 44 00