Skydds och Säkerhetsledare: Utbildning för att leda arbete på järnväg ur arbetsmiljö samt säkerhets synpunkt.

Denna utbildning är 2 dagar, 3 vid en större grupp. Samt beror det på om de varit på järnväg tidigare etc.

 

Tillsyningsman A,E och L-Skydd Samt Vägvakt: Detta är en vidareutbildning för Skydds och säkerhetsledare, Man måste alltså gå SoS-Ledar utbildningen först samt tjänstgjort minst 5 gånger som SoS-ledare.

Denna utbildning låter dig ansvara för trafiksäkerhet på järnväg. Denna utbildning är 2 dagar samt innehåller den viktig praktisk övnings del.

 

Operatör för TSA/TA: Denna utbildning låter en framföra Tunga Spårgående Arbetsredskap samt Tunga Arbetsredskap på järnvägen. Det krävs självklart att eleverna är maskinister för att få framföra maskinerna på järnvägen och de ska ha förarbevis etc.

Denna utbildning är 1 dag lång om de har varit i järnvägsmiljö annars är den 2 dagar då man måste gå igenom delar av SoS-ledarutbildningen.

 

Enskild Vistelse I Spår: Denna utbildning gäller för egenförflyttning på järnvägen. Detta kräver att om du ska arbeta på järnvägen sker det med överseende av SoS-ledare. Annars låter det dig gå i järnvägsmiljö men inte arbeta utan SoS-ledaren

(denna ingår i operatör TSA/TA). Denna utbildning är 1 dag.

Ring gärna Magnus Olsson 0730-630 350

Motivera Utbildning AB