Den här utbildningen är för dig som skall arbeta med travers inne på kärkraftsverk,max 3 ton godkänd av KIKA (kärnkraftgruppen).

Signalman, Lyftledare / lastkopplare

Traversutbildning grön behörighet, vi följer KIKA:s (kärnkraftgruppens) krav på traversutbildning, kursen består av teoretisk utbildning samt tillhörande praktik där du får lära dig att hantera en travers som är under 3 ton.

Du lär dig här att hantera traversen under extrema förhållanden, häva svängningar osv. i traversutbildningen ingår även att du får lära dig signalman, lastkoppling och att vara lyftledare.

Efter genomgången utbildning med godkända prov erhålls utbildningsintyg med KIKA:s (Kärnkraftgruppens)behörighet för grönt kort.

Normalt sätt kör vi denna kurs under en dag start 08.00 till 20.00.

Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.

16 timmar

Ring oss gärna och fråga om KIKA:s (kärnkraftgruppens) krav på traversutbildning.