Byggherren skall utse byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering bas-p. För att kunna gå den bas-p utbildningen krävs förkunskaper i arbetsmiljölagen.

Enligt Arbetsmiljölagen 3 kap 6 §.
1. Byggherre skall upprätta arbetsmiljöplan för planering, projektering och utförande vid bygg och anläggningsarbete.

2. Utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare ( Bas P) för planering och projektering och byggarbetsmiljösamordnare ( Bas U) för utförandet av byggprojekt.
Bas P och Bas U kan vara samma person.

Kursinnehåll i BAS-P:

Bakgrund till förändringar

Regelverk i korthet

Vad går gränsen mellan drift/underhåll och bygg- och anläggningsarbete
Roller i bygg och anläggningsprocessen
Förändringar
Byggherrens ansvar
Arbetsmiljöverkets krav för att utse BAS-P internt eller externt
Arbetsmiljöverkets krav för att utse BAS-U internt eller externt
När kan uppdragstagaren utses och vilka konsekvenser blir det för byggherren.
Ansvarsfrågan vid olika scenarier.

Gå din BAS-P eller BAS-U utbildning via oss. Vi har även kombinationsutbildningen där du kan gå BAS-P och BAS-U under en och samma dag.

Motivera Utbildning AB

020-45 44 00