Utökad B-behörighet

Nytt från 19 jan 2013.

Utökad B behörighet är en variant av den vanliga B-Behörigheten, med skillnaden att du har rätt att köra fordonskombintationer där bil och släpvagns totalvikt är högst
4.250 kg. För att få den utökade B-behörigheten måste du avlägga ett körprov på Trafikverket.

Vill Ni ha hjälp med detta så hjälper vi naturligtvis till.

Ring och prata med Magnus på 0730-630 350