Då kan du validera dina kunskaper (göra en uppkörning) och direkt få behörighet att jobba professionellt. Har du rätt praktiska kunskaper kan vi ordna en validering, d v s en verifiering av dina kunskaper. Kompetensprovet är både praktiskt och teoretiskt och utförs oftast direkt på plats på ditt företag, allt för att minska på resande och för att göra kompetensprovet så effektivt som möjligt. Har du inte rätt förkunskaper så kommer du bli erbjuden en grävmaskinistutbildning. Eller som man vanligtvis säger en Grävmaskins utbildning. Utbildningstiden till grävmaskinist beror på dina färdigheter, normalt är man klar som grävmaskinsförare på mellan 3 till 8 veckor.

Prata gärna med Magnus Olsson på tel. 0730-630 350 eller Jan Gunnar på tel. 0730-630 353.