Validering lördagar för Gräv- & lastmaskin, lastbilsmonteradkran och teleskoplastare

,

Nu under hösten kommer vi erbjuda tillfällen för validering på följande maskinslag: Grävmaskin, lastmaskin, lastbilsmonterad kran och teleskoplastare.

Dessa tillfällen ligger på vissa lördagar, passar utmärkt för att inte störa Ert vardagsschema under veckodagarna.

 

Validering 23/8

Validering 20/9

Validering 4/10

Validering 18/10

Validering 1/11