Validering (uppkörning) grävmaskin / hjullastare för certifikat via TYA och BYN

Är du en van förare av grävmaskin eller hjullastare?

Då kan du validera dina kunskaper och direkt få behörighet att jobba professionellt. Har du rätt praktiska kunskaper kan vi ordna en validering, d v s en verifiering av dina kunskaper. Kompetensprovet är både praktiskt och teoretiskt och utförs oftast direkt på plats på ditt företag, allt för att minska på resande och för att göra kompetensprovet så effektivt som möjligt.

Validering är en komplett uppkörning för grävmaskinen. Klarar du valideringen genom kompetensprovet kommer du kunna jobba helt fritt med maskinen som egen företagare eller som anställd. Kompetensprovet ger efter godkänt resultat yrkesbevis för behörigheten som gäller livet ut. För att köra grävmaskin på allmän väg krävs också minst traktorkort.

Givetvis skickar vi teoretiskt material i förväg innan valideringen så att du är väl förberedd inför teoretiskt prov. Proven är anpassade så att en erfaren grävmaskinist ska kunna klara teorin utan problem.
Proven är fastställda av TYA och BYN.
Är det så att du har arbetat med grävmaskin/grävlastare mer är 4 000 timmar så kan du om du lämnar ett Arbetsgivarintyg till oss erhålla ditt Yrkesbevis direkt.

Om du redan har mer än 4 000 timmar på något annat maskinslag så behövs enbart 2 000 timmar för att erhålla Yrkesbeviset på grävmaskin/grävlastare.

I kompetensprovet ingår bland annat följande delar:

  • Uppbyggnaden av grävmaskinen och dess arbetssätt.
  • Säkerhetskontroller för maskiner.
  • Dagliga tillsyn, underhåll och service av maskinen.
  • Tilläggsaggregat som finns och hantera dessa.
  • Metoder för att optimera maskinens framkomlighet.
  • Regler som gäller för maskinens framförande på allmän väg.
  • Arbeta på ett kvalitetsmässigt effektivt sätt.
  • Arbeta miljö- och säkerhetsmedvetet.
  • Utvalda delar om sparsam körning.

Ett yrkesbevis gäller livet ut och behöver aldrig förnyas. Tappar man kortet beställs ett nytt enkelt via en webbfunktion för cirka 200 kr/kort direkt till folkbokföringsadressen.

Kompetensprov för hjullastare?

Det är ofta möjligt att också göra kompetensprov för hjullastare samtidigt, mycket av teorin är gemensam för dessa maskinslag. Behörigheten man får är hjullastare godshantering vilket innebär att man får köra materialhantering med maskinen med t.ex. skopa, kranarm, pallgafflar, men även hydrauliska redskap som sopvals eller snöslunga. Perfekt för lossning och lastning av gods med pallgafflar och skopa. Behörigheten gäller hjullastare av alla storlekar.

Prata gärna med Jan Gunnar 0730-630 350 eller Magnus Olsson på tel. 0730-630 350

Alla våra utbildningar kan företagsanpassas. Fråga oss tel:020-45 44 00

5 + 3 = ?