Delkursen innehåller delar för att kunna förebygga arbetsskador. Deltagaren får kunskap om rätt ergonomi, vikten av god fysisk kondition och kost. Kursen innehåller effekter av stress, trötthet och betydelsen av sömn.

Innehåll

  • Arbetsrelaterade olyckor
  • Statistik över olyckor
  • Nollvisionen
  • Vanligaste skadorna
  • Kemiska ämnen

Mål

Kursdeltagaren skall känna till de vanligaste olycksriskerna för chaufförer, vara orienterad om olycksstatistik samt känna till innebörden av Nollvisionen.

Kursens längd 1 dag.

Intyg

Kursintyg utfärdas efter genomförd delkurs.