Yrkeskompetens/YKB

Sedan 2007 finns en ny svensk lag i kraft om krav på yrkeskompetens för förare av gods- och persontransporter som kräver C/CE- respektive D/DE- behörighet. Syftet med lagen är att höja kompetensen inom områdena trafiksäkerhet, arbetsmiljö och sociala frågor samt att öka statusen för föraryrket.

Kraven på utbildning och yrkeskompetensbevis (YKB) infördes den 10 september 2008 för förare av persontransporter med buss respektive från och med den 10 september 2009 för förare av godstransporter med tung lastbil.

Krav är att man skall ha genomfört 35 timmars fortbildning innan september 2016 för att man skall få fortsätta att arbeta yrkesmässigt. Alla förare ska dock gå fortbildning vart femte år för att upprätthålla sin yrkeskompetens.

Vi på Motivera följer TYA:s utbildningsplan, här måste de genomgå 5 dagars utbildning med 7 timmar per dag, innan 2016, välj de som passar dig bäst. Ring så berättar vi mer.

Läs vidare under körkort och YKB, där finns kursinnehåll.

Motivera Utbildning AB

020-45 44 00