Kort beskrivning av Arbete på väg 1.1

Utbildning Arbete på Väg Steg 1.1 Allmän Grundkompetens. Ingår som del i vår Arbete på väg kurs.
Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän grundkompetens som består av:
• Entreprenörens säkerhetsregler på arbetsplatsen.
• Trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen.
• Hur en säker vägarbetsplats skapas.
• Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.

Kursbeskrivning

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende. Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer om APV Kompetens i upphandlad verksamhet -Entreprenad och Projekteringstjänster TDOK 2018:0371 och TDOK 2018:0372.
• AML och dess föreskrifter, inklusive riskanalys.
• Arbetsgivarens roll.
• Beställarens (Trafikverket) roll.
• Skydds och säkerhetsföreskrifter, Regelverk.
• Personlig skyddsutrustning.
• Väglag, Vägmärkesförordning, Trafikförordning.
• Hastighet och krockvåld.
• Trafikantbeteende.
• Ansvar för tredje man.
Utbildningen kan objektanpassas efter specifika behov. Kursdeltagarna erhåller kursdokumentation. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt prov.
• Allmänt om vägarbeten.
• V3 principen, Varna, Vägleda, Värna.
• Beställarens (Trafikverket) roll.
• Arbete från arbetsplattform.
• Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
• Riskanalys.
• Trafikantbeteende.
• Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras.

Kursmål

Deltagarna skall efter utbildningen ha goda kunskaper och förståelse för hur agera för att erhålla en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Målgrupp

Exempel på arbeten där den allmänna grundkompetensen räcker till, är arbeten som i mindre omfattning är berörda av passerande fordonstrafik, till exempel:
• Mätarbeten
• Arbeten med tunneldrivning med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
• Brobyggnationer med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
• Montage av och service av anläggningsdelar etcetera.
Personer som inte räknas till de som är berörda av passerande fordonstrafik, men bör ändå inneha lägst kompetens steg 1:1 är exempelvis:
• Bergarbete i tunnlar eller på betryggande avstånd från fordonstrafik.
• Montörer i tunnlar som är helt avstängda från passerande fordonstrafik.
• Broarbetare, (armerare, betongarbetare).
• De som tillfälligt vistas på arbetsplatsen.

Tidslängd

Ca 4 timmar