« Bakåt

Asbest Grundutbildning


Kursbeskrivning

Grundutbildning för den som ska riva asbest utomhus.

Målgrupp

För sanerare samt deras arbetsledare.

Tid

2 dagar, 08:00 - 16:00
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

YKB kurs – fortbildning för dig som är yrkesförare av lastbil

YKB utbildning är en obligatorisk fortbildning för yrkesförare som kör lastbil och buss inom EU. Syftet med denna YKB kurs är att utrusta dig som yrkesförare av lastbil med den nödvändiga kunskapen för att säkerställa att du har den rätta kompetensen för att utföra ditt arbete på ett professionellt och säkert sätt.

Denna YKB fortbildning består av fem olika delar: Sparsam Körning, Godstransporter, Lagar & Bestämmelser, Ergonomi & Hälsa och Kundfokus & Trafiksäkerhet. Varje kurs är avsedd att förbättra yrkesförararens färdigheter, öka trafiksäkerheten och minska olycksrisker på vägarna.

Denna fortbildning utförs av välutbildade och engagerade lärare och omfattar både teoretisk undervisning och praktiska övningar. En YKB utbildning bidrar till högre professionalism inom transportbranschen och ökar anställbarheten för dem som arbetar som yrkesförare av buss eller lastbil.

Är du intresserad av en YKB kurs hos oss på Motivera Utbildning? Välkommen att ta kontakt med oss om du är yrkesförare av lastbil och är i behov av en YKB utbildning med hög kvalitet – hos oss får du den fortbildning du behöver!

EBR & ESA 19 utbildning - en nödvändig kurs för yrkespersoner inom elnäringen

Våra elsäkerhetsutbildningar omfattar en bred och nödvändig kunskapsbas för yrkespersoner inom elnäringen. Dessa utbildningar inkluderar kurs ESA 19 Instruerad Person, ESA Grund Fackkunnig, ESA Industri & Installation och ESA Röjning Ledningsgata samt EBR Kabelförläggning och EBR Maskinförare.

Dessa kurser ger deltagarna rätt kunskap och kompetens för att kunna arbeta säkert med elektriska installationer och kabelförläggning. Utbildning i ESA 19 och EBR är avgörande för att minimera risker och säkerställa att arbetsmiljön inom elnäringen är trygg och säker. Kurs i ESA 19 är en speciellt utformad utbildning för att ge deltagarna fördjupad kunskap om de komplexa regler och föreskrifter som omger elsäkerhet.

När deltagarna får förståelse för de risker som finns och lär sig att följa de fastställda säkerhetsföreskrifterna är de väl förberedda att minimera faror och förebygga olyckor. Genom att investera i utbildning inom ESA 19 och kurs i EBR investerar ni både i den egna säkerheten och i säkerheten på arbetsplatsen.

Asbestutbildning

Våra asbestutbildningar är för dig som ska arbeta med asbestsanering eller vistas i en miljö där asbest förekommer. Utbildning i asbest är ett krav på grund av att exponering för asbest innebär stora hälsorisker.

Den som arbetar med asbest ska tex ha förkunskaper om hälsoriskerna, arbetsmetoder och avfallshantering.

Ritningsläsning

Syftet med vår ritläsningsutbildning är att ge deltagarna kunskaper i ritningsläsning avseende bygg, mark- och anläggningssektorn, bl.a gröna uteanläggningar.

Alla som arbetar med byggande eller förändring av markanläggningar samt drift-, skötsel- och underhållsarbeten i såväl privat som offentlig verksamhet. Finns även gällande ritningar inom bygg.

ADR

ADR-utbildningen vänder sig till yrkesförare som transporterar farligt gods på väg eller järnväg. All personal ska minst ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt ämnen och ämnen som kan utgöra risker för människors hälsa, säkerhet eller miljön.

Utbildningen omfattar regler och föreskrifter för transport av farligt gods, klassificering av farliga ämnen m.m. Exempelvis ADR Grund, ADR Tank, ADR Explosiva varor. Certifierat via MSB.

Röjsåg

Våra röjsågutbildningar ger dig grundläggande kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete med grästrimmer och röjning av sly samt vid vanligt förekommande röjningsarbeten som skogsröjning och underväxtröjning.

Genom praktiska övningsmoment får du lära dig en bra arbetsteknik. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning. Certifieringen är via säker skog.

Motorsågskörkort

Utbildning för motorsågskörkort vänder sig till dig som är yrkesverksam inom skogsbruk, trädvård och andra områden där motorsåg används regelbundet.

Syftet med de olika utbildningarna är att ge deltagarna de nödvändiga färdigheter och kunskap som krävs för att kunna hantera motorsåg på ett säkert och effektivt sätt. Certifieringen är via säker skog.

Fallskyddsutbildning

I vår fallskyddsutbildning får deltagarna lära sig om lagar och bestämmelser, grundlära fallskydd och komponenter, fallskyddssystem, selar/besiktning och räddningssystem.

Kursen vänder sig till dig som ska använda personlig fallskyddsutrustning vid arbete på högre höjd än 2 meter och är anpassad för dig som arbetar inom bygg eller industri.

Truck

Vår truckutbildning följer TLP10 och vänder sig till all personal som ska hantera truckkörning i sitt arbete och behöver intyg på detta. Här finns möjlighet att validera sina kunskaper eller utbilda sig.


Validering eller utbildning på Truck är ett viktigt steg för att främja säkerhet och professionalism inom truckbranschen.

Brand/HLR

Våra utbildningar ”Heta Arbeten” och ”Brandfarliga Arbeten” ger dig rätt kunskap och kompetens för att förebygga och hantera risker vid arbete med hög värme och brandfarliga ämnen.

”HLR inkl. Hjärtstartare” ger dig färdigheter för att agera i livshotande situationer. ”Konflikthantering Hot & Våld” ger dig verktyg för att hantera och förebygga konflikter och våldssituationer.

Yrkeskompetensbevis

Vår YKB-utbildning vänder sig till yrkesförare och är uppdelad i fem delar; ”Sparsam Körning”, ”Godstransporter”, ”Lagar & Bestämmelser”, ”Ergonomi & Hälsa” och ”Kundfokus & Trafiksäkerhet”.

Dessa fem delar av YKB-utbildningen uppfyller gällande krav som är nödvändig för att få framföra en lastbil yrkesmässigt.

Elsäkerhetsutbildningar

Våra elsäkerhetsutbildningar fokuserar på säkerheten vid hantering och arbete med elektrisk utrustning och installationer. Syftet med en sådan utbildning är att förebygga elolycksfall, bränder och andra farliga situationer.

Inom yrken där elektricitet är en del av det dagliga arbetet är elsäkerhetsutbildningar avgörande för att skydda både personal och arbetsplats från elektriska risker.

Lyftredskap

De flesta olyckor och tillbud med lyftredskap beror på okunskap. Arbetsmiljöverket ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyft anordningar och lyftredskap.

Våra utbildningar ger dig rätt kunskap för att förebygga olyckor och minska riskerna för olycksfall på arbetsplatsen.

Arbetsmiljö

En arbetsmiljöutbildning är avgörande för att förebygga olyckor, uppfylla lagliga krav och främja en arbetsmiljö som är säker och hälsosam för de anställda.

Syftet är att skapa medvetenhet och kunskap om arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. Utbildningen bidrar till en tryggare arbetsmiljö och kan även resultera i ökad produktivitet och mindre sjukfrånvaro.

Mobila arbetsplattformar

Kursen ”Mobila Arbetsplattformar” vänder sig både till nybörjare och till de som jobbat med lift tidigare, men som av någon anledning saknar intyg på detta eller behöver uppdatera.

Syftet med utbildningen är att ge dig som arbetstagare kunskap om hur man använder mobila arbetsplattformar på ett säkert och korrekt sätt.

Arbete på väg

I våra utbildningar inom Arbete På Väg får du bl.a. grundläggande kunskap om trafiksäkerhet, arbetsmetoder och regelverk som gäller för att utföra arbete på eller nära vägar.

Genom att förstå de risker som finns och veta hur du ska förebygga faror är du med och skapar en trygg arbetsmiljö och säkerställer smidiga vägarbeten.

Entreprenadmaskiner

Genom våra utbildningar får du rätt kompetens för att säkerställa att du, som arbetar med entreprenadmaskiner, har de nödvändiga kunskaperna för att uppfylla alla relevanta standarder och föreskrifter.

Genom att öka din kunskap kan du effektivt minska risken för olyckor och samtidigt optimera maskinens prestanda, vilket är en god investering för att uppnå en säker och produktiv arbetsmiljö.