« Bakåt

Mobila arbetsplattformar (Skylift)


Kursbeskrivning

Genom LLP-utbildningen kan liftanvändare på ett bra sätt möta de utbildningskrav som finns i lagstiftningen. Enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs.

(3 kap. 3 §)

 Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift. (29 §)


Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Tid

1 dag, 08:00 - 12:00

Pris

Deltagar avgift 2 250 SEK ex moms