« Bakåt

Validering Grävmaskin


Kursbeskrivning

Vid Validering på Grävmaskin genomför både teori samt uppkörning.
Kursen startar med en teorigenomgång med 2st avslutande teoriprov (Arbetsmiljö + Grävmaskin)
Andra delen av valideringen består av följande:
  • Besiktning samt säkerhetsgenomgång av maskinen
  • Olika praktiska uppgifter skall genomföras

Kursens mål

Att kunna påvisa förarens kunskaper i grävmaskinskörning

Målgrupp

Redan vana Grävmaskinister som skall utföra jobb inom olika arbetsområden som t ex anläggningsbranchen m.m.

Förkunskaper

Vana maskinförare med minst 100 timmar i Grävmaskinen.

Pris

Deltagar avgift 9 000 SEK exkl moms