Lärarledda utbildningar på distans

Nu har vi fler och fler lärarledda utbildningar på distans Arbete på väg, BAM, SAM, BAS-P, BAS-U m.m.

Vår helt interaktiva Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 är det många som kör idag. Kursen är anpassad så att även om man har lätt dyslexi så skall man

kunna klar sig igenom utbildningen med godkänt prov. Efter godkänt prov skickar vi ut certifikat.

Länk:  https://www.motiverautbildning.se/kurser-online/