Om Motivera Utbildning

Motivera Utbildning AB bedriver utbildnings- och utvecklingsverksamhet över hela Sverige.

Vår verksamhet kännetecknas av: utbildnings- och utvecklingsaktiviteter grundade på vuxna individers förutsättningar, krav och behov respekt och hänsyn till den personliga integriteten motiverade och välutbildade lärare – såväl fackmässigt som pedagogiskt stimulerande inlärningsmiljöer där stor vikt läggs vid att tillvarata den enskildes erfarenheter och kunskaper aktiviteter som blandar teori och praktik och syftar till att ge både kunskaper och färdigheter som går att omedelbart omsätta i praktisk handling aktiviteter som, så långt det är möjligt, är utformade i samarbete med användarna.

Vår verksamhet kännetecknas av utbildnings- och utvecklingsaktiviteter grundade på vuxna individers förutsättningar, krav och behov.

Magnus Olsson, VD Motivera Utbildning AB

Personalutbildning som genomförs med stor flexibilitet för att undvika onödigt produktionsbortfall idé och förnyelsearbete i samråd med kursdeltagare och uppdragsgivare kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling av all personal god ekonomi och effektiv användning av resurserna för verksamhetens bästa Företagsanpassade företagsutbildningar. Drivkraften är sedan starten 1994 att ständigt förbättra våra kunders utbildningsnivå och kompetens med effektiva och individuellt anpassade utbildningar.

Med Intuitiva kurser och innovativa utbildningsmetoder skapar vi utbildningstillfälle som är nära dig och även på din arbetsplats. Det ger oss möjlighet att i samarbete med kunden ordna utbildningstillfälle till mindre kostnad och grundat på enskildes förutsättningar, krav och behov.

Viktigast är dock du som ska använda rätt utbildning och göra jobbet. Vi är måna om att skapa en personlig kontakt med våra kunder och tror på långsiktiga relationer.

Historik

Drivkraften är sedan starten 1994 att ständigt förbättra våra kunders utbildningsnivå och kompetens med effektiva och individuellt anpassade utbildningar.

Våra deltagare

Våra instruktörer lägger stor vikt vid att tillvarata den enskildes erfarenheter och kunskaper, aktiviteter som blandar teori och praktik och syftar till att ge både kunskaper och färdigheter som går att omedelbart omsätta i praktisk handling. Aktiviteter som, så långt det är möjligt, är utformade i samarbete med användarna.

Våra instuktörer

Våra duktiga instruktörer utbildas löpande för att vi ständigt ska ligga i framkant.

Våra lokaler

Vi har såväl fackmässigt som pedagogiskt stimulerande inlärningsmiljöer.