Om Motivera

”Vår verksamhet kännetecknas av utbildnings- och utvecklingsaktiviteter
grundade på vuxna individers förutsättningar, krav och behov” – Magnus Olsson, Motivera.

Vi bedriver utbildnings & utvecklingsverksamhet över hela Sverige!

Vår verksamhet kännetecknas av: utbildnings- och utvecklingsaktiviteter grundade på vuxna individers förutsättningar, krav och behov respekt och hänsyn till den personliga integriteten motiverade och välutbildade lärare – såväl fackmässigt som pedagogiskt stimulerande inlärningsmiljöer där stor vikt läggs vid att tillvarata den enskildes erfarenheter och kunskaper aktiviteter som blandar teori och praktik och syftar till att ge både kunskaper och färdigheter som går att omedelbart omsätta i praktisk handling aktiviteter som, så långt det är möjligt, är utformade i samarbete med användarna.

Personalutbildning som genomförs med stor flexibilitet för att undvika onödigt produktionsbortfall idé och förnyelsearbete i samråd med kursdeltagare och uppdragsgivare kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling av all personal god ekonomi och effektiv användning av resurserna för verksamhetens bästa Företagsanpassade företagsutbildningar. 

Nästan 30 års erfarenhet

Motivera Utbildning har utbildat och väglett privatpersoner såväl som företagare sedan 1994. Vi brinner för att utbilda personer med relevant information för att de ska få kunskap och uppnå de kompetenser som behövs.

Drivkraften är sedan starten att ständigt förbättra våra kunders utbildningsnivå och kompetens med effektiva och individuellt anpassade utbildningar. 

Vi kan vår sak

Med intuitiva kurser och innovativa utbildningsmetoder skapar vi utbildningstillfällen som är nära dig och även på din arbetsplats. Det ger oss möjlighet att i samarbete med kunden ordna utbildningstillfälle till mindre kostnad och grundat på enskildes förutsättningar, krav och behov.

Våra deltagare

Våra instruktörer lägger stor vikt vid att tillvarata den enskildes erfarenheter och kunskaper, aktiviteter som blandar teori och praktik och syftar till att ge både kunskaper och färdigheter som går att omedelbart omsätta i praktisk handling. Aktiviteter som, så långt det är möjligt, är utformade i samarbete med användarna.

Våra instruktörer & lokaler

Våra duktiga instruktörer utbildas löpande för att vi ständigt ska ligga i framkant, ge relevant och korrekt information samt att ge er den bästa helhetsupplevelsen kring er utbildning. 

Våra lokaler är fackmässigt och pedagogiskt stimulerande inlärningsmiljöer där alla tänkbara hjälpmedel finns för att ge er den bästa tänkbara upplevelsen under er utbildningstid.