Bas P/U

Kort fakta

Kurslängd: 1 dag.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Certifierad via Motivera Utbildning.

Om utbildningen

Kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare vänder sig till dig som ska samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings- och planeringsskedet (BAS-P) eller i utförandeskedet (BAS-U). På kursen får du kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS-P och/eller BAS-U för en säker arbetsmiljö. Kursen ger en övergripande inblick i gällande lagar, förordningar och föreskrifter, tips och hjälpmedel för hur du praktiskt ska arbeta för att kunna följa dessa på företagsnivå och i byggprojekten.
BAS-P och BAS-U utbildningen svarar mot de krav Arbetsmiljöverket ställer på utbildning för en byggarbetsmiljösamordnare. Kursen ger efter godkänt skriftligt prov ett intyg på dokumenterad kunskap för en byggarbetsmiljösamordnare BAS- U och BAS-P enligt kraven AFS 1999:03 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.

Vi kan skräddarsy alla utbildningar efter era specifika behov!
Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se

 • Grundläggande arbetsmiljökunskap
 • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggande
 • Arbetsmiljöplaner
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Metoder för riskbedömningar
 • Ansvar och uppgifter för byggherren
 • Ansvar och uppgifter för BAS–P
 • Ansvar och uppgifter för BAS–U
 • Uppdragstagare enligt AML kap 3 §7c
 • AFS 1999:3 Bygg och anläggningsarbete
 • Belastningsergonomi
 • Buller och vibrationer
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Stegar och arbetsbockar

Utbildningen vänder sig till alla med tidigare erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning, som ska verka som BAS-U/BAS-P på ett byggprojekt. Denna utbildning är även värdefull för andra i arbetsledande positioner, som sitter på ett övergripande ansvar för byggarbetsmiljön.

Inga förkunskaper krävs för att genomföra denna utbildning.

Certifierad via Motivera Utbildning.

Kommande utbildningar

« Bakåt

Arbetsmiljöutbildning BAS-P / BAS-U


Kursbeskrivning

Utbildningen är anpassad på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen. Inledningsvis arbetar vi med arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöansvar. Därefter går vi igenom de konkreta arbetsuppgifterna som BAS P/U ansvarar för, bl.a. underlag för Arbetsmiljöplaner (AMP), riskanalyser, skyddsronder, samordning och uppföljning.

Under utbildningen jobbar vi med företagsanpassade diskussioner och övningar och framförallt är tydliga med
att Arbetsmiljölagen kapitel 3 och § 6 är en tvingande lag som alltid måste följas mellan byggherre, uppdragstagare och entreprenör och kursdeltagaren får lära sig hur man smidigt samordna Arbetsmiljölagen med AB 04 och ABT 06 och andra frivilliga avtal.

Bas P är för dig som jobbar som byggarbetsmiljösamordnare i planerings skedet.
Bas U är för dig som arbetar med utförandet.

 • Arbetsmiljölagen – Vi går igenom Arbetsmiljölagen för Bygg och Anläggning som är tvingande
 • Arbetsmiljöverkets gällande föreskrifter för Bygg och Anläggning med bl a AFS 1999:3, varje deltagare får boken Arbetsmiljöregler som huvud och uppslagsbok
 • Byggherrens ansvar och vem är ansvarig för vad inom bygg och anläggning
 • BAS P ansvar, arbetsuppgifter och att samordna planering och projektering. Ta fram arbetsmiljöplan med riskbedömningar och stöddokument för byggprojektet
 • BAS U ansvar, arbetsuppgifter och att samordna utförandet av byggprojektet. Tillämpa arbetsmiljöplan med riskbedömningar, anpassningar och stöddokument för byggprojektet underutförandet av byggprojektet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM och Organisatorisk och Social arbetsmiljö OSA
 • Hur skall BAS P och BAS U fungera teoretiskt och praktiskt på arbetsplatsen
 • Arbetsmiljöansvar och straffansvar
 • Arbetsgivare och arbetstagareansvar
 • Riskbedömning enligt Arbetsmiljöverkets särskilda risker som skall ingå i arbetsmiljöplanen – övningsexempel och grupparbeten
 • Vad skall en arbetsmiljöplan innehålla – övningsexempel på hur man upprättar en arbetsmiljöplan och förhandsanmälan
 • Samordning och samordningsansvar
 • Skyddsorganisation och skyddsronder
 • Kursen avslutas med ett kunskapsprov

 

Kursens mål

 • Ökad kunskap om säkert bygg och anläggningsarbete
 • Större förmåga att bereda arbetsmoment
 • Bättre kunskap om avtalsregler och avtal om BAS och till BAS
 • Bättre kunskap och arbetssätt för BAS-P
 • Ökad förmåga att organisera upp arbetet på bygg eller anläggningsplatsen
 • Ökad kunskap om Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AB 04 och ABT 06, AMA
 • Ökad kunskap och förmåga att se och hantera tidiga riskbedömningar i såväl projekterings-, planerings-, som utförandeskedet.

Pris

Deltagar avgift 3 900 SEK exkl. moms
Distans
11 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar
15 januari 2024, 08:00 - 16:00
Platser kvar