EBR Maskinförare

Kort fakta

Kurslängd: 8h

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Certifierad via Energiföretagen.

Om utbildningen

Maskinförare som arbetar med linjebyggnation/rasering behöver särskild kunskap och utbildning som resulterar i EBR-intyg för maskinförare enligt elbranschens riktlinjer och krav.

Företaget som genomför arbeten ska kunna visa att samtliga personer som medverkar vid arbeten med byggnation/rasering har genomgått lämplig utbildning innan de får genomföra arbete hos elnätsföretag. Exempelvis grävmaskinist, anläggningsarbetare och lastbilsförare som hanterar kablar i samband med kabelutrullning.

Vi kan skräddarsy alla utbildningar efter era specifika behov!
Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se

  1. EBR KJ41 Kabelförläggning KRAV 05:17
  2. Lagar och förordningar som gäller för arbete invid på elektriska anläggningar.
  3. Försäkringsansvar
  4. Ansvarsfördelning vid elarbete.
  5. Byggteknik vid jordkabel- och luftledningsarbete.
  6. El och elsäkerhet.
  7. EBR:s kurskatalog och produktionsteknik

Inga förkunskaper krävs för att genomföra denna utbildning.

Certifierad via Energiföretagen.

Kommande utbildningar

[custom-eduadmin-detailview hide="time" courseid=xxxxx] "fix"