ESA Grund Fackkunnig

Kort fakta

Kurslängd: 2 dagar, repetition 1 dag.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Certifierad via Energiföretagen.

Om utbildningen

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Betryggande säkerhetsåtgärder ska vidtas mot skada genom elektrisk ström. Genom att följa EBR ESA uppfyller arbetsgivaren dessa krav. Vid arbete på anläggning som är särskilt komplicerad eller i situationer där denna anvisning inte ger tillräckligt stöd, måste arbetsgivaren komplettera med en anpassad anvisning som tar hänsyn till det särskilda fallet.

Elsäkerhetsanvisningarna reglerar bland annat samarbetet mellan nätägare och entreprenörer. Den bidrar till att ha en gemensam standard så att arbeten på olika elanläggningar ska underlättas. Från och med 1 juni 2015 har flera stora energi- och nätägare bestämt att alla som arbetar inom deras anläggningar ska ha läst utbildningen.

Vi kan skräddarsy alla utbildningar efter era specifika behov!
Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se

 • Elfaran
 • Olycksfall
 • Elsäkerhetsverkets föreskrift om Arbete i yrkesmässig verksamhet där det finns elfara för dem som deltar i arbetet, ELSÄK-FS 2006;1
 • Riskhantering, bedömning utifrån kursdeltagarnas olika arbetsuppgifter
 • Val av arbetsmetod och villkor för olika arbetsmetoder
 • Riskhantering i planeringsskedet och utförandeskedet
 • ESA Grund
 • ESA Arbete

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna förstå hur de ska planera arbetet för olika arbetsmetoder och inom organisationen för att förebygga elolycksfall och driftstörningar.

Inga förkunskaper krävs för att genomföra denna utbildning.

Certifierad via Energiföretagen.

Kommande utbildningar

« Bakåt

ESA Fackkunnig


Kursbeskrivning

ESA 14 Fackkunnig är en del av ESA-14 som är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el och en del i föreskriftens krav på utbildning.

ESA 14 Fackkunnig vänder sig främst till el-fackkunnig personal som behöver förstå hur elsäkerhetsarbetet ska organiseras och gör kursdeltagarna medveten om de elrisker som kan förekomma i elanläggningar samt behandlar tillträdesregler, arbetets organisation, bevisväxling och respekt för säkerhetsavstånd som fastställts av Eldriftledare/Elsäkerhetsledare för elanläggning respektive arbete. Riskhantering och bedömning av elsäkerheten för det egna arbetet behandlas. ESA Fackkunnig går igenom de olika arbetsmetoderna med, utan och nära spänning samt risker med arbete invid parallella ledningar.

Kursinnehåll – ESA 14 Fackkunnig

 • Elfaran
 • Olycksfall
 • Elsäkerhetsverkets föreskrift om Arbete i yrkesmässig verksamhet där det finns elfara för dem som deltar i arbetet, ELSÄK-FS 2006;1
 • Riskhantering, bedömning utifrån kursdeltagarnas olika arbetsuppgifter
 • Val av arbetsmetod och villkor för olika arbetsmetoderli
 • Riskhantering i planeringsskedet och utförandeskedet
 • ESA Grund
 • ESA Arbete

Kursen avslutas med skriftligt prov.

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna förstå hur de ska planera arbetet för olika arbetsmetoder och inom organisationen för att förebygga elolycksfall och driftstörningar.
Inga tillgängliga datum för den valda kursen