Konflikthantering Hot & Våld

Kort fakta

Kurslängd: 4 – 8h

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Certifierad via Motivera Utbildning.

Om utbildningen

Tyvärr drabbas allt fler yrkesgrupper av hot och våld i arbetslivet. Förutom eventuella fysiska skador innebär det ofta en stor psykisk belastning. Genom att förbättra säkerheten i lokalerna, införa genomtänkta rutiner och framförallt utbilda sin personal i konflikthantering kan många hot och våldssituationer helt undvikas.

Motivera Utbildnings utbildning i hot- våld- och konflikthantering skräddarsys alltid efter ert specifika uppdrag och anpassas efter just era förutsättningar. Syftet är att ge kursdeltagarna en inblick i hur dom kan påverka sin egen trygghet och arbetsmiljö genom medvetna val och smart konflikthantering. Vi tittar bland annat på hur man identifierar potentiella konfliktsituationer och vad som styr och driver en konflikts förlopp.

Vi kan skräddarsy alla utbildningar efter era specifika behov!
Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se

Kommande utbildningar

« Bakåt

Konflikthantering-Hot & Våld


Kursbeskrivning

Kursen är uppdelad i en teoretisk och en praktisk del (förmiddag teori och eftermiddag praktiska övningar) där vi bland annat går igenom följande:

  • Kroppsspråk och de signaler vi sänder ut
  • Bemötande
  • Rutiner
  • Dynamiskt samtal i arbetsgruppen
  • FRED - Flykt, Riskmedveten, Enighet, Distans
  • Konflikthantering - hot & våld

Innan utbildningstillfället kommer en utbildaren att kontakta dig som beställare för att stämma med er kursens inriktning.

Kursens mål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskap om rutiner och verktyg för att förebygga samt hantera hotfulla situationer som kan uppstå i det dagliga arbetet.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till de arbetsgrupper som riskerar att bli utsatta för hot och våld i sitt dagliga arbete inom omsorgen eller privata sektorn

Pris

Deltagar avgift 2 050 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen