SIK Vinterväghållning

Kort fakta

Kurslängd: 2 – 4h

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Kursbevis: Godkänt teoriprov ger certifikat med giltighetstid om 5år.

Finns även som interaktiv utbildning här.

Certifiering vid Motivera Utbildning, Kompetenspro avläggs vid Trafikverket vid behov*.

*Om du arbetar på vägarbeten som har upphandlats av Trafikverket så omfattas du av kompetenskraven inom Arbete på väg.

Om utbildningen

Vill du lära dig att, som förare, utföra praktisk vinterväghållning på vägar klass 1-3? På denna kurs lär du dig bl a om olika vintervägklasser, val av bärande maskiner, olika plogtypers användning och om salt- och sandspridning. Dessutom lär du dig grundläggande meteorologi.

Vi kan skräddarsy alla utbildningar efter era specifika behov!
Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se

 • Allmänt om vägarbeten
 • V3 principen, Varna, Vägleda, Värna
 • Vägmärken tillåtna på fordon samt krav på storlekar
 • Skyddsanordningar tillåtna på fordon, dess funktion och handhavande
 • Lyktor på fordon
 • Arbete från arbetsplattform
 • Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och föreskrifter
 • Riskanalys
 • Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg
 • Regler för förare av väghållningsfordon
 • Fordons placering på väg
 • Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar.
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete.
 • Arbetsmetoder
 • Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras
 • Lagar och regler för vakts agerande och säkerhet på vägen
 • SIK underlag för förberedande inför prov för SIK (Skandinavisk Infrastruktur kompetens).

Kursen är ett krav för alla som arbetar på och vid väg vid såväl statliga som kommunala och enskilda vägar. Det gäller förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service och arbetsfordon samt alla som på något sätt har ansvar för en vägarbetsplats. Kursen ger även förkunskaper för alla som ska utbilda sig till utmärkningsansvarig, nivå 3.

Inga förkunskaper krävs för att genomföra denna utbildning.

Certifiering vid Motivera Utbildning, Kompetenspro avläggs vid Trafikverket vid behov*.

*Om du arbetar på vägarbeten som har upphandlats av Trafikverket så omfattas du av kompetenskraven inom Arbete på väg.

Kommande utbildningar

« Bakåt

SIK Vinterväghållning


Inga tillgängliga datum för den valda kursen