Validering Väghyvel

Kort fakta

Kurslängd: 8h

Förkunskaper: Tidigare erfarenhet samt god vana.

Certifiering via TYA alt. Motivera Utbildning.

Kursbevis: Valideringen ger efter godkänt teoriprov och praktiskt prov ett utbildningsintyg eller yrkesbevis.

Om utbildningen

Validering av Väghyvel är för dig som idag arbetar med detta men ej innehar något utbildningsintyg alternativt har samlat på dig dom timmar du behöver för att uppgradera ditt utbildningsbevis till yrkesbevis (det vill säga minst 4000 timmar alt. 30 månader).

Möjlighet finns att lägga upp en individuell utbildningsplan.

Vi kan skräddarsy alla utbildningar efter era specifika behov!
Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se

Teoretisk del Validering Väghyvel

  • Arbetsmiljö där avhandlar vi hur våran arbetsmiljö i och omkring oss påverkar vårt arbete som t ex sömn, mat, arbetsställningar etcetc. Avsnittet avslutas med ett skriftligt prov.
  • Maskinkunskap genomgång av Teleskoplastaren och dess olika redskap mycket vikt läggs på säkerheten, denna del avslutas också med ett skriftligt prov.

 

Praktisk del Validering Väghyvel

  • Här ska deltagarna påvisa sin kunskap hur man hanterar detta arbetsredskap, detta görs genom olika praktiska övningar samt även hur man förbereder sig inför sin arbetsdag med genomgång och besiktning av maskinen.
  • Olika arbetsutföranden skall göras som t ex skifte av tillhörande redskap, Anläggning av väg och vägbank, säkert hanterande av maskin.

För förare som idag helst har minst 300 timmars vana vid denna maskin.

Förare bör helst ha minst 300 timmars vana vid denna maskin.

Certifiering via TYA alt. Motivera Utbildning.

Kommande utbildningar

« Bakåt

Validering Väghyvel


Inga tillgängliga datum för den valda kursen