För dig som entreprenör som enbart kommer transportera mindre mängd, än en värdeberäknad mängd på 1.000 poäng, det finns ett poängberäkningssystem där man kan se vilket gods och i vilken i mängd du kan ha med dig.

Denna utbildning är till för dig, som exempelvis behöver ha med dig IBC behållare (farmar tanken), efter genomförd utbildning har du rätt att ta med dig under 1.000 liter med diesel i tanken alltså max 999 liter.

Denna utbildning hette tidigare ADR S om du funderar på vad det är för något.

Utbildningen har som vanligt tidsbegränsning när det gäller transport av farligt gods. Giltighetstiden är 5 år.

Kurslängd: 8 timmar