ADR Utbildning Grundkurs / Förarutbildning

I utbildningen får du lära dig korrekt hantering av farligt gods. Du får veta hur du ska arbeta förebyggande för att motverka ökad olycksrisk. Du ska efter ADR-Utbildningens utförande också kunna vidta åtgärder ifall en olycka skulle inträffa.
I ADR Utbildningen tar vi upp hur man minimerar skador på både människor, miljö samt egendom.

ADR Grundkurs – examinering och giltighetstid

Efter genomgången ADR Utbildning med godkänt resultat så erhåller du ett ADR-intyg som är giltigt i fem år framåt. Om du önskar att förlänga ADR-intyget så behöver du gå en Repetitionskurs och få godkänt resultat innan giltighetstiden går ut.

Kurslängd: 3 dagar

ADR Grundkurs – fördjupningskurser

Vår ADR Utbildning är en grundkurs men för dig som kommer att hantera farligt gods i form av explosiva eller radioaktiva ämnen eller farligt gods i fast tank så behöver du gå en fördjupningskurs inom ADR Utbildningen. Kontakta oss om du vill veta mer om dessa utbildningar.

Kurslängd: 1 dag per Fördjupningskurs, tank är 2 dagar

ADR Utbildning – Repetition

Om du repeterar din utbildning inom giltighetstiden på 5 år räcker det med att du går en repetitionsutbildning och den är 2 dagar.

Kontakta oss om du har några frågor!
Till kontaktsidan →
Motivera Utbildning AB

 


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.