Arbete på väg Steg 1.2

Utbildning Arbete på Väg Steg 1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon. (inkl. APV Nivå 1.1). Förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster, ska utöver allmän grundkompetens kunna:

Kursbeskrivning

Kompetensområde
Förkunskap
Känna till
Väglagen, Vägförordningen Hur ska vägunderhållet skötas och utföras Vad är väghållning och vad innebär detta
Lagen om vägtrafikdefinitioner

Förordningen om vägtrafikdefinitioner

Lätta alternativt tunga lastbilar

Vägensdelar

Definitionerna på fordonsslag, vägar m.m
Trafikförordningen (TRF) samt aktuella föreskrifter (TSVFS, VVFS samt TSFS) 12 kap framförande av väghållningsfordon

Trafikanternas rättigheter samt skyldigheter

Trafikverkets föreskrifter om varningslykta (placering samt användning)

Vägmärkesförordningen (VMF) samt aktuella föreskrifter (TSVFS, VVFS samt TSFS) Vilka trafikförordningar får visas på fordon vid rörliga och intermittenta arbeten Till vem vänder sig Vägmärkesförordningen och vad är grunden till hur dessa förordningar används.
Arbetsmiljölagen (AML)

AFS 1999:3, AFS 2001:1, AFS 2006:6 etc

AFS 1999:3 Passerande fordon, AMP,

§ 81-86 Riskanalys

Kommentarerna till § 81-86 samt

Lyftanordningar och lyftredskap

TRV:s regelverk samt kopplingen till författningskraven TRVK Apv TDOK 2012:86 rörliga arbeten , Intermittenta arbeten, Masstransporter samt Vägklasserna TRVR Apv TDOK 2012:88 Vilka energiupptagande skydd som är tillåtna av trafikverket. Vilka vägar som kräver energiupptagande skydd vid intermittenta arbeten.

Kursmål

Deltagarna skall efter utbildningen ha goda kunskaper och förståelse för hur agera för att erhålla en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Målgrupp

Exempel på förare av väghållningsfordon är den som:

Exempel på fordon som kräver förare med kompetens enligt steg 1.2 är:

Förkunskap

Inga Förkunskaper krävs eftersom även Arbete På Väg Nivå 1.1 ingår i denna utbildning

Kurslängd

Ca 6 timmar