Arbete på väg Steg 1.3

Utbildning Arbete på Väg Steg 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten (inkl. APV Nivå 1.1 & 1.2). Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens:

Exempel på vägarbeten är den som:

 

Kursbeskrivning

Kompetensområde
Förkunskap
Känna till
Väglagen

Vägförordningen

Hur ska väghållning (vägarbete) utföras. Vad är och vad innebär väghållning
Trafikförordningen och dess föreskrifter Grundläggande kunskap 3 kap, 10 kap 14 §, 12 kap
Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter Grundläggande kunskap. 1 kap 3 § Författningspyramiden,
(lag, förordning och föreskrift)Vem fattar de olika besluten.
Arbetsmiljölagen (AML) och dess föreskrifter AFS 1999:3, AFS 2001:1 AFS 2006:6 mfl. AFS 1999:3 Passerande fordon, §§ 81-86, AMP, Riskanalys Kommentarerna till AFS 1999:3 §§ 81-86 Lyftanordningar och lyftredskap.
Trafikverkets regelverk TRVK Apv. De kunskaper som arbetsuppgiften kräver. Regelverkets koppling till författningskrav.

Kursmål

Eleverna ska efter genomgången utbildning uppfylla krav enligt ovan.

Målgrupp

Exempel på förare av väghållningsfordon är den som:

 

Exempel på arbeten som kräver steg 1.3 kompetens, är person som står under ledning av certifierad person eller auktoriserad montör av längsgående skyddsanordning i steg 2:

Förkunskap

Behöver uppfylla kompetenskrav i steg 1.1 och 1.2

Kurslängd

Ca 8 timmar


Arbete på väg online

Kurs online Arbete på väg

Du kan även gå utbildningen online via vår webbkurs.

Se arbete på väg online-kurs här.


 

Arbete på väg

Läs mer om våra utbildningar i Arbete på väg.

Arbete på väg Nivå 1 & 2, numera Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3 & 2.1

Arbete på väg Steg 1.1, 1.2, 1.3, 2.1

Arbete på väg 2.1

Arbete på väg 2.2

Arbete på väg 3.0

Arbete på väg Nivå 1 (länk till kursen) på Trafikverket, OBS!! borttagen

Arbete på väg Nyhet från 1 jan 2019

 

Kursutbud Motivera Utbildning

Se vårt kursutbud

 

Kontakta oss

Kontakta oss, vi hjälper er till rätt utbildningar efter ert behov.

Telefon: 020-45 44 00

E-post: info@motiverautbildning.se

Till kontaktsidan.