Arbete på väg Steg 2.2

Utbildning Arbete på Väg Steg 2.2, kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering (APV 2.2). Personal som svarar för följande arbeten ska utföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

Personal med certifieringskrav ska ha följande kompetens:

Certifiering gäller i 4 år.

 

Kursbeskrivning

Kompetensområde APV 2.2
Kunna
TRVK APV (TDOK 2012:86) TrF + föreskrifter Hela dokumentet med undantag för viten, trafikinformation och kompetenskrav

2 kap Bestämmelser för alla trafikanter

3 kap Bestämmelser för trafik med fordon

10 kap Lokala trafikföreskrifter m.m..

12 kap Bestämmelser för väghållningsarbete

Hur varningslykta ska vara monterad och användas

VMF + föreskrifter För vem är VMF skriven och principen hur utmärkning ska utföras.

Vägmärken, trafiksignaler, vägmarkering, andra anordningar som är viktiga vid vägarbeten.

Vilka bestämmelser som gäller vid tillfällig placering av trafikanordningar på vägbana respektive på permanent sätt.

Trafikanordningar på fordon och vägmärkesvagn uppställda och i rörelse.

AML + föreskrifter Lagens ändamål
Upprätta riskanalys och hålla den aktuell.
Hur åtgärda eller minimera risker.AFS 1999:3 Passerande fordonstrafik
Arbetsmiljölagen (AML) och dess föreskrifter AFS 1999:3, AFS 2001:1 AFS 2006:6 m fl. AFS 1999:3 Passerande fordon, §§ 81-86,
AMP, Riskanalys
Övriga författningar Väglagen, Vägförordningen Vad är väghållning och hur ska vägarbeten utföras.

Lagen och Förordningen om trafikdefinitioner, vägkroppens beståndsdelar Vägområde.

 

Kursmål

Deltagarna skall efter utbildningen ha goda kunskaper och förståelse för hur agera för att erhålla en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet.
Obs! Vid arbete där leverantör kräver skall man efter utförd utbildning vända sig till trafikverket för utförande av slutprov, detta beställs på trafikverkets hemsida.

 

Målgrupp

Personal som svarar för följande arbeten ska utföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

 

Förkunskap

Inga alls då kursen APV 1.1-1.3 ingår i denna utbildning. Vid önskemål även 2.1

 

Kurslängd

2 dagar

 


Arbete på väg online

Kurs online Arbete på väg

Du kan även gå utbildningen online via vår webbkurs.

Se arbete på väg online-kurs här.


Arbete på väg

Läs mer om våra utbildningar i Arbete på väg.

Arbete på väg Nivå 1 & 2, numera Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3 & 2.1

Arbete på väg Steg 1.1, 1.2, 1.3, 2.1

Arbete på väg 1.3

Arbete på väg 2.1

Arbete på väg 3.0

Arbete på väg Nivå 1 (länk till kursen) på Trafikverket, OBS!! borttagen

Arbete på väg Nyhet från 1 jan 2019

 

Kursutbud Motivera Utbildning

Se vårt kursutbud

 

Kontakta oss

Kontakta oss, vi hjälper er till rätt utbildningar efter ert behov.

Telefon: 020-45 44 00

E-post: info@motiverautbildning.se

Till kontaktsidan.