Arbete på väg Steg 3.0

Utbildning Arbete på Väg Steg 3

Kompetens- och certifieringskrav för vissa roller inom styra och leda entreprenader och projekteringstjänster (förkortas APV 3.0) Kompetenskravet är riktad till både projekterings- och entreprenaduppdrag. Certifikatet gäller i 4 år

 

Kursbeskrivning

Kursinnehåll

Utbildningen följer de råd Trafikverket anger i sitt beslut om kompetenskrav Nivå 3A i TRVK/TRVR Apv.

 

Kursmål

Kunna förstå och tillämpa gällande författningskrav, Allmänna Bestämmelser, Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar och de krav som framgår i aktuellt förfrågningsunderlag. Utöver de författningskrav som tidigare framgår i beskrivningarna av Steg 1, 2 och 3 ska även ingå, Vägsäkerhetsförfattningar och Vägtunnelförfattningar när den upphandlade objektet innehåll TEN-T väg och tunnel.

 

Målgrupp

Kompetens- och certifieringskrav för vissa roller inom styra och leda entreprenader och projekteringstjänster (förkortas APV 3.0)
Kompetenskravet är riktad till både projekterings- och entreprenaduppdrag. Personal som entreprenör eller konsult har utsett ska genomföra certifieringsprov för följande arbetsuppgifter.

 

Förkunskap

Kravet är att man innan genomgått minst följande nivåer inom Arbete På Väg 1.1 -1.3, 2.1 samt 2.2

 

Kurslängd

Ca 8 timmar

 


Arbete på väg online

Kurs online Arbete på väg

Du kan även gå utbildningen online via vår webbkurs.

Se arbete på väg online-kurs här.


Arbete på väg

Läs mer om våra utbildningar i Arbete på väg.

Arbete på väg Nivå 1 & 2, numera Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3 & 2.1

Arbete på väg Steg 1.1, 1.2, 1.3, 2.1

Arbete på väg 1.3

Arbete på väg 2.1

Arbete på väg 2.2

Arbete på väg Nivå 1 (länk till kursen) på Trafikverket, OBS!! borttagen

Arbete på väg Nyhet från 1 jan 2019

 

Kursutbud Motivera Utbildning

Se vårt kursutbud

 

Kontakta oss

Kontakta oss, vi hjälper er till rätt utbildningar efter ert behov.

Till kontaktsidan.