Arbete på väg Steg 1.1, 1.2, 1.3, 2.1

Tidigare Arbete på väg 1 och 2.

När du går denna utbildning ingår samtliga steg i utbildningen Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1 under dagen med din arbete på väg kurs.

Utbildning Arbete på Väg Steg 2.1. På vissa av Trafikverkets vägar krävs att du certifieras.

Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon (Arbete på väg 2.1). För att kunna gå denna utbildning krävs att du har förkunskaper från 1.1, 1.2, 1.3

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

Korta enstaka stopp för att åtgärda enstaka fel eller brist, räknas inte som intermittent arbete som kräver certifiering.

Personal med certifieringskrav ska ha följande kompetens:

Kursbeskrivning

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.

 

TRVK APV

(TDOK 2012:86)

Placera skyddsfordonet så att det leder till låg hastighet på passerande fordon överensstämmer med kraven.

Vilka vägar som kräver skyddsanordningar

Planering av arbetet så att det blir säkert för arbetare och trafikanter.

På- om- och av-etablering av arbetsplats

Vilka fordon och under vilka premisser (funktion) får de bära eller dra ett energiupptagande skydd.

Använda anordning X5 Gul ljuspil eller ljuspilar.

Krav på lyktor.

Krav på storlekar och placering av trafikanordningar som monteras på fordon.

TrF + föreskrifter 2 kap Bestämmelser för alla trafikanter.
3 kap Bestämmelser för trafik med fordon.12 kap Bestämmelser för väghållningsarbete.
VMF + föreskrifter Hur varningslykta ska vara monterad och användas.

Vilka trafikanordningar (även lyktor) som får visas för trafikanter på fordon och vägmärkesvagn i rörelse och uppställda som bärare av trafikanordning.

AML + föreskrifter Vilka skyddsanordningar som krävs för att åstadkomma en säker arbetsplats.
Arbete från arbetsplattform, slåtteranordning eller annat intermittent arbete som ska utföras säkert enligt författnings- och regelverkskrav.Upprätta riskanalys och hålla den aktuell. Hur åtgärda eller minimera risker.
Övriga författningar Väglagen, Vägförordningen; Hur ska vägarbeten utföras.

Lagen och Förordningen om trafikdefinitioner; Traktor, Lastbil inkl. skillnaden på tunga och lätta fordon.

 

Kursmål

Deltagarna skall efter utbildningen ha goda kunskaper och förståelse för hur agera för att erhålla en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet.
Kursen avslutas med prov.

Målgrupp

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

Förkunskap

Inga förkunskapskrav

Kurslängd

Ca 8 timmar inkluderar Arbete på väg steg 1.1, 1.2, 1.3, 2.1


Arbete på väg online

Kurs online Arbete på väg

Du kan även gå utbildningen online via vår webbkurs.

Se arbete på väg online-kurs här.

 


Arbete på väg

Läs mer om våra utbildningar i Arbete på väg.

Arbete på väg Nivå 1 & 2, numera Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3 & 2.1

Arbete på väg 1.3

Arbete på väg 2.1

Arbete på väg 2.2

Arbete på väg 3.0

Arbete på väg Nivå 1 (länk till kursen) på Trafikverket, OBS!! borttagen

Arbete på väg Nyhet från 1 jan 2019

 

Kursutbud Motivera Utbildning

Se vårt kursutbud

 

Kontakta oss

Kontakta oss, vi hjälper er till rätt utbildningar efter ert behov.

Till kontaktsidan.