Arbetsmiljö SAM/BAM

Arbetsmiljöutbildning och Bas P & U utbildning

Det finns många goda anledningar till att jobba på arbetsmiljön på en arbetsplats; för att efterleva lagar och regler, för att förebygga och hantera olyckor och sjukdomar och för att det finns en stark koppling mellan en god arbetsmiljö och en effektivare verksamhet. För att undvika ohälsa och olycksfall i verksamheten behöver alla arbetsgivare och alla företag, oavsett storlek och bransch, jobba systematiskt med arbetsmiljön enligt kraven i AFS 2001:1.

Motivera Utbildning erbjuder arbetsmiljöutbildning utifrån SAM och BAM, för att ge er den kunskap, det stöd och de verktyg som ni behöver för att kunna arbeta systematiskt med arbetsmiljön som en naturlig del av det dagliga arbetet.

För dig som har tidigare erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning och ska verka som BAS-U/BAS-P på ett byggprojekt erbjuder vi bas u och bas p utbildning. Utbildningen är även värdefull för andra i arbetsledande positioner, som sitter på ett övergripande ansvar för byggarbetsmiljön.

Hos Motivera Utbildning får du arbetsmiljöutbildning som ger dig rätt kunskap och kompetens för att driva en hållbar organisation!

 


Arbetsmiljö SAM/BAM

Läs mer om våra utbildningar inom Arbetsmiljö SAM/BAM.

 


Kursutbud Motivera Utbildning

Se vårt kursutbud

 

Kontakta oss

Kontakta oss, vi hjälper er till rätt utbildningar efter ert behov.

Till kontaktsidan.


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.