Arbetsmiljölagen grundutbildning.

Här får du en grundläggande information om arbetsmiljölagen vi kommer under dagen gå igenom följande.

Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöförordningen

Lagens syfte

Tillämpningsområde

Arbetsmiljö, Fysisk, Psykisk miljö, metod för kontroll.

Arbetsgivarens ansvar
systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetstagarens ansvar
Gemensamt arbetsställe
Bygg- eller anläggningsarbete

Ansvar
Minderåriga
Samverkan
Påföljder
Föreskrifter
Delegering och delegeringsordning
Rapportering arbetsskador, tillbud, statistik skador, dödsfall, utredning.
Farligt beteende
Dokumentation, Riskbedömning, Handlingsplaner, instruktioner,

Motivera Utbildning AB
020-45 44 00

 


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.