EBR Kabelförläggning enligt KJ41

EBR  KJ41 tillsammans med energibranschen ställer nu krav på arbeten vid kabelförläggning samt kvalitetssäkrat lärande genom kravställning på utbildningsanordnare och för lärare kravställning med tillhörande utbildning.

Detta kan man läsa om i EBR:s publikation Krav vid kabelförläggning – KRAV 05:17.
Energiföretagen Sverige upprättar nu ett nationellt register över godkända yrkesmän, lärare samt utbildningsanordnare för att kunna garantera rätt kunskap ute på arbetsplatsen.

Motivera Utbildning utför utbildning för EBR Kabelförläggning enligt de nya reglerna och med godkända lärare.

En utbildning i EBR Kabelförläggning ger dig bl.a. kunskap om relevanta lagar och föreskrifter, vilka arbetsmiljörisker det finns vid kabelförläggning och vilka miljöaspekter man ska ha i åtanke vid ledningsarbeten och schaktning i anslutning till befintlig kabel.

Specifika krav på maskinförare

Samtliga maskinförare som deltar i maskinellt byggande och underhåll av elnät ska genomgå maskinförarkurs, EBR Maskinförarintyg.
Det är Energiföretagen som kommer att hålla register med de som är godkända för EBR.

 

Vill du veta mera om de nya reglerna eller boka närmaste utbildningstillfälle?

Kontakta oss på Motivera Utbildning – Till kontaktsidan →
Prata direkt med Magnus 0730-630 350.


 

Elsäkerhet

Läs mer om våra utbildningar Elsäkerhet.

ESA Instruerad person (tidigare ESA 14 tillträde)

ESA Industri & Installation

ESA 14 Fackkunnig

EBR Kabelförläggning KJ41

EBR – maskinförarkurs, EBR Kabelförläggning enligt KRAV 05:17

Ändrad kravställning för kabelförläggning, EBR, ESA 14

Elsäkerhet och Svensk Stand. SS-EN 50110-1 utgåva 3

 

Kursutbud Motivera Utbildning

Se vårt kursutbud

 

Kontakta oss

Kontakta oss, vi hjälper er till rätt utbildningar efter ert behov.

Till kontaktsidan.


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.