Fallskyddsutbildning

Kursen vänder sig till dig som skall använda personlig fallskyddsutrustning. Utbildningen är anpassad för dig som arbetar inom bygg/industri och ger de faktakunskaper och den praktiska kompetens som behövs för att använda fallskyddsutrustning.

Upplägg Fallskyddsutbildning

Deltagarna får lära sig om lagar och bestämmelser, grundlära fallskydd och komponenter, fallskyddssystem, selar/besiktning och räddningssystem. Utbildningen följer den brittiska standarden BS8454:2006 Arbete på höjd och räddning. Vi följer även AFS 1999:3  Efter godkända prov får eleven utbildningsintyg.

Sanktionsavgift enligt AFS 1999:3 § 92 a.

Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor. För den som har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:

AFS 1999:3 25
Avgift = 40 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 721 kronor.
Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal

Kursens längd

Kursen innefattar både teori samt praktik och tar ca 6 – 8 timmar, förlagda till samma dag.

Kontakta oss om du har några frågor!
Till kontaktsidan →
Motivera Utbildning AB


Säkerhet och bygg

Läs mer om kurs i säkerhet och bygg.

 


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.