Farlig Gods ADR – Grundutbildning

Utbildningen ger dig rätt att transportera alla ämnen utom explosiva varor och radioaktiva ämnen. Utbildningstiden är 3 dagar lång. Efter genomgången utbildning med godkända resultat utfärdas ett ADR-intyg av Räddningsverket. I priset för utbildning ingår kurslitteratur, provkostnader och kostnader för ADR- certifikat.

Kurser ger tillräckligt kunskaper för att kunna utföra transporter av farlig gods, såsom styckegods, tanktransporter upp till 3000 liter samt fast monterad tank på max 1000 liter.
Kursen innehåller följande:

 1. Regelverk för bestämmelser för transport av farlig gods.
 2. Skyltning
 3. Etiketter
 4. Förpackning
 5. Begränsade mängder
 6. Värdeberäknade mängder
 7. Undantag för privatpersoner
 8. Dokument
 9. Behörighetskrav
 10. Kemikaliekännedom
 11. Kunskap om hantering av spill
 12. Praktisk brandövning
 13. LABC (Livsfarlig läge, Andning, Blödning, Chock) praktisk övning.

Kurstid: 3 dagar

Kontakta gärna på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB

 


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.