Grundutbildning är 1 dag (8 timmar) och vänder sig främst till personer som transporterar eller på annat sätt handlar explosiva ämnen och föremål. Kursen är en påbyggnadsutbildning av grundkursen ADR-Grund.

De särskilda områden som ingår i specialkursen för transport av ämnen och föremål i klass 1 är ex:
  1. Särskilda risker förknippade med explosiva och pyrotekniska ämnen
  2. Särskilda krav beträffande samlastning av ämnen och föremål i klass 1
  3. Andra regler och bestämmelser angående explosiva ämnen och föremål
  4. Utmärkning och etikettering
  5. Dokument och utrusning

Efter genomgången kurs med godkännande resultat ger utbildning rätt att transportera explosiva varor (sprängämnen).

Kurstid: 1 dag (8 timmar)
Anm. Behörighetskrav ADR-Grundkurs

Kontakta gärna på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB

 


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.