Fordonsmonterad kran och Lastbilsmonterad kran

Lastkoppling/ Säkra lyft

Målet efter genomgående kurs är att deltagarna skall bli en säker och ekonomisk medveten förare. Utbildningen vänder sig speciellt till den som yrkesmässigt skall arbeta som förare av lastbilsmonterad kran över 18 tonmeter.

Yrkesbevis fordras för maskinförare som arbetar inom transportbranschen och inom byggnadsindustrin. Har den sökande minst 30 månaders dokumenterad erfarenhet av körning med kranar, kan denna avlägga ett kompetensprov som med godkänt resultat ger ett yrkesbevis från TYA.
För att köra lastbilsmonterad kran på allmän väg krävs c-behörighet.
Deltagaren skall efter genomgående kurs kunna:

 1. Utföra säkerhetskontroll på både bil och kran
 2. Ge service och underhåll på både lastbil och kran.
 3. Vilka olika tilläggsaggregat som finns och hantera dessa.
 4. Välja rätt tilläggsaggregat för olika typer av arbeten.
 5. Beräkna lyftförmågan efter lyftdiagram.
 6. De olika lyftvinklarnas betydelse för att utföra säkra lyft.
 7. Vilka olika kassationsregler det finns för lyftredskap.
 8. Bedöma vilken påverkan vinden har på kran och last för säkra lyft.
 9. Manövrera maskinen efter teckengivning och dirigering via radio.
 10. Vilka regler som gäller för personlyft.
 11. De regler som gäller för ekipagets framförande på allmän väg.
 12. Placera kranen på ett sätt som innebär största möjliga stabilitet och säkerhet vid olika markförhållande och belastningar.
 13. Arbeta på ett kvalitetsmässigt effektivt sätt.
 14. 14 Arbeta miljö- och säkerhetsmedvetet.

Utbildningsbok eller yrkesbevis erhålles efter genomgående kurs.
Kurstid: Individuell och efter överenskommelse. Åldersgräns 20 år.

 


Lyftanordningar & lyftredskap

Läs mer om Teleskop / Kran / Teleporter / Teleskoplastare / enligt AFS 2006:6

Teleskoplastare validering för certifikat via TYA och BYN

Lastbilsmonterad kran upp till 18 ton meter

Lastbilsmonterad kran över 18 t (fordonsmonterad)

Fordonsmonterad kran

Teleskoptruck, Teleskoplastare, teleporter, utbildning maskinförare

Ny utbildning Maeda Cranes

 


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.