Första hjälpen, agerande vid olycka

Första hjälpen och krisstöd enligt AFS 1999:7 § 5 och § 6. Den lagstadgade utbildningen som du som tidigare har gått utbildningen hjälp på väg. Denna kan kombineras med brandkunskap och påminner då till stor del om den gamla kursen hjälp på väg.

Lite egna kommentarer till det hela.

Det är den här utbildningen som trafikverket har tänkt sig, att man måste ha tillräckligt antal personer på varje arbetsplats.

Kan vara rätt tänkt, dessa utbildningar är lagstadgade så Trafikverket vill inte gå in och styra.

Vi får väl hoppas att det fungerar i praktiken, så inte någon behöver offra sitt liv.


Säkerhet och bygg

Läs mer om kurs i säkerhet och bygg.

 


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.