Grävlastarutbildning, utbildning maskinförare

Grävmaskinist, grävlastarutbildning börjar alltid med en valideringsdag där vi kontrollerar dina förkunskaper för att göra en bedömning av längd på utbildningen. Efter utbildningen så kommer du att ha alla de kunskaper som krävs för att du skall kunna jobba som grävmaskinist, grävlastarförare.

  1. Vägverkets kravkurs Säkerhet på väg / Arbete på väg (SPV) ingår i utbildningen
  2. samt kursen ADR 1:3 gamla ADR S transport av farligt gods för entreprenörer / lantbrukare

För att få yrkesbevis som grävmaskinist, grävlastarförare krävs att du har arbetat med maskinslaget minst 4.000 timmar, efter att du fått yrkesbeviset så kommer det att ställas högre krav vad det gäller hastigheten på utfört jobb inte på resultatet.

Kravet på utfört arbete och resultatet kommer att vara detsamma på dig som grävmaskinist, grävlastarförare redan när du har fått ditt utbildningsintyg, den gamla utbildningsboken efter genomgången utbildning till grävmaskinist, grävlastarförare.

Efter att du har arbetat 4.000 som grävmaskinist kan du skicka in ett arbetsgivarintyg som du hämtar från TYA:s hemsida till oss så skall vi se till att du får ditt yrkesbevis.

I våra grävmaskinsutbildningar och hjullastar utbildningar ingår att du lär dig hantera maskinen, maskinerna på bästa sätt. Här kommer du att spara pengar när det gäller underhåll och driftkostnader efter genomförd utbildning

Välkommen till utbildning som Grävmaskinist/grävlastarförare.

Kontakta oss om du har några frågor!
Till kontaktsidan →

Motivera Utbildning AB

 


Grävmaskin / Hjullastare / Jordförflyttande maskiner

Läs mer om Grävmaskin / Hjullastare / Jordförflyttande maskiner

 


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.