Grävmaskinsutbildning, utbildning till maskinförare

Validera dina kunskaper (gör en uppkörning), är du riktigt duktig på att hantera grävmaskinen/grävlastaren, kan du under en och samma dag visa att du har rätt kunskaper för att få framföra grävmaskinen/grävlastaren. Validering är en komplett uppkörning på maskinslaget (grävmaskinen). Klarar du inte “uppkörningen” valideringen så kommer du efter dagens slut få veta hur lång grävmaskinsutbildning du behöver gå.

Om du kan få ihop ett antal deltagare så kommer vi till dig, har du egna maskiner och plats så är det bra annars så hjälper vi dig att ordna detta. Anmäl dig även om du är ensam och vill visa vad du kan. Vi samlar ihop grupper över hela Sverige.

Målet med grävmaskinsutbildning eller grävmaskinistutbildning som vissa kallar det, är att utbilda deltagaren till en säker och miljömedveten grävmaskinist.

Yrkesbevis fordras för maskinförare som arbetar inom transportbranschen och inom byggnadsindustrin. Har den sökande minst 30 månaders dokumenterad erfarenhet av arbete med jordförflyttande maskiner, kan denna avlägga ett kompetensprov som med godkänt resultat ger ett yrkesbevis från TYA.

För att köra grävmaskin på allmän väg krävs traktorkort.

Deltagaren skall efter genomgången kurs kunna:

 1. Uppbyggnaden av grävmaskinen och dess arbetssätt
 2. Utföra säkerhetskontrollerna för maskiner
 3. Den dagliga tillsynen, underhållet och servicen av maskinen.
 4. Vilka tilläggsaggregat som finns och hantera dessa.
 5. Metoder för att optimera maskinens framkomlighet.
 6. De regler som gäller för maskinens framförande på allmän väg.
 7. Arbeta på ett kvalitetsmässigt effektivt sätt.
 8. Arbeta miljö- och säkerhetsmedvetet.
 9. Vägverkets kravkurs Säkerhet på väg / Arbete på väg (SPV) ingår i utbildningen
 10. samt kursen ADR 1:3 gamla ADR S transport av farligt gods för entreprenörer / lantbrukare
 11. optimering av bränsleförbrukning

Utbildningsbok (TYA) eller yrkesbevis erhålles efter genomgången kurs.

Kurstid Grävmaskinsutbildning

Individuell och efter överenskommelse normalt för en nybörjare cirka 6 veckor.

Utbildningstid från 1 dag till 8 veckor.

När du går grävmaskinsutbildning passa på att även ta hjullastarutbildning samtidigt. Då du kör båda utbildningarna samtidigt så får du med dig mycket från grävmaskinsutbildningen som du har nytta av när du skall använda hjullastaren. Vi tar bara 1.000 kronor extra plus moms för hjullastarutbildningen per vecka när du kör den samtidigt med din grävmaskinsutbildning, Passa på billigare än så blir det inte!

Grävmaskinistutbildning börjar alltid med en valideringsdag där vi kontrollerar dina förkunskaper för att göra en bedömning av längd på utbildningen. Efter genomförd grävmaskinistutbildning så kommer du att ha alla de kunskaper som krävs för att du skall kunna jobba som grävmaskinist.

Våra kurser för grävmaskin och hjullastare är individuellt anpassade, vi lär dig det du inte redan kan, på detta sätt så kan vi hålla utbildningstiden kortare.

För att få yrkesbevis som grävmaskinist krävs att du har arbetat med maskinslaget minst 4.000 timmar, efter att du fått yrkesbeviset så kommer det att ställas högre krav vad det gäller hastigheten på utfört jobb inte på resultatet.

Kravet på utfört arbete och resultatet kommer att vara detsamma på dig som har grävmaskinistutbildning redan när du har fått ditt utbildningsintyg, den gamla utbildningsboken efter genomgången utbildning till grävmaskinist.

Efter att du har arbetat 4.000 som grävmaskinist kan du skicka in ett arbetsgivarintyg som du hämtar från TYA:s hemsida till oss så skall vi se till att du får ditt yrkesbevis.

I våra grävmaskinsutbildning och hjullastarutbildning ingår att du lär dig hantera maskinen, maskinerna på bästa sätt. Du kommer att få utbildning i hur du hanterar grävmaskinen, hjullastaren på ett säkert sätt.

Här kommer du att spara pengar när det gäller underhåll och driftkostnader efter genomförd utbildning

Kontakta oss

Ring gärna och prata med Magnus Olsson 0730-630 350
eller kontakta oss via kontaktsidan – Till kontaktsidan →

 


Validering?

Behöver du validering så hittar du mer information här:

Validering för grävmaskin och hjullastare

Validering Grävmaskin Grävlastare

Validering Hjullastare Anläggning

Teleskoplastare validering för certifikat via TYA och BYN

Validering Väghyvel

Uppkörning (validering) grävmaskin / hjullastare TYA & BYN

Uppkörning (validering) Hjullastare för certifikat TYA & BYN

 


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.