Kurs för dig som arbetar med härdplaster

Utbildning i risker, skyddsåtgärder och handhavande av härdplaster. Målet med kursen är att deltagarna ska få kunskap om olika produktgrupper, deras egenskaper, säkerhetsinformation samt vilka skyddsåtgärder som kan sättas in för att förhindra eventuella hälsorisker.

Omfattning: 4 timmar

Kursinnehåll

 

Målgrupp

Utbildningen är för alla som arbetar med så kallade härdplaster, till exempel amino- eller fenoplaster, härdande limmer, lacker eller andra härdande material som innehåller isocyanater eller polyuretan, epoxi, akrylater, cyanoakrylater, pulverlack som innehåller TGIC. Eller utför arbeten där polyuretanhaltigt material (skumplast, polyuretanlack, polyuretanlim med mera) kan upphettas så mycket att det bildas isocyanater

 

Krav på utbildning
Utbildning krävs om man arbetar med eller leder arbete där man använder

  1. metakrylater eller akrylater som är märkta med H317 eller H334.
  2. kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 minuter per vecka.

OBS! Om den som arbetar med eller leder arbetet inte har utbildning, utgår en sanktionsavgift på 10 000 SEK per person.

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor!
Till kontaktsidan →

Motivera Utbildning AB

 


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.