Hjälp på väg

Kursen vänder sig främst till personal som arbetar sammantaget mer än 100 timmar / år på objekt där Trafikverket är beställare. Här gäller det att kontrollera upphandlingen vad som krävs, här finns både gamla och nya regler.

Efter utbildningen skall deltagaren ha skaffat sig ökad förståelse och acceptans av Trafikverkets sektorsansvar för trafiksäkerheten. Kursen skall ge deltagarna en handlingsberedskap för att kunna släcka bränder vid en olycksplats, första hjälpen, hjärt- lungräddning.

Efter genomgående utbildning med godkänt resultat erhåller deltagaren ett kursintyg.

Kursen Hjälp på väg innehåller följande:

  1. Första hjälpen vid olycka
  2. Organisera och handla på en olycksplats
  3. Brandkunskap
  4. Praktiska övningar

Kurstid; 8 timmar eller efter överenskommelse. Denna kurs uppfyller Arbetsmiljöverkets krav, där de enligt lag kräver att tillräckligt många på arbetsplatsen har kunskaper i första hjälpen och brandkunskap.

Kontakta oss om du har några frågor!
Till kontaktsidan →

Motivera Utbildning AB


Säkerhet och bygg

Läs mer om kurs i säkerhet och bygg.

 


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.