Hjullastarutbildning, lastmaskinsutbildning, Hjullastare anläggning högsta behörighet.

Hjullastare godshantering samt hjullastare anläggning. Utbildning till lastmaskinförare.

Validera dina kunskaper, visa vad du kan.

Är du riktigt duktig på att hantera hjullastaren, lastmaskinen, så kan du under en och samma dag visa att du har rätt kunskaper för att få framföra hjullastaren.  Då kan du under denna dag klara av att få ditt Utbildningsintyg eller yrkesbevis, om du nu har de kunskaper som krävs.

Validering är en komplett uppkörning på hjullastaren, lastmaskinen. Klarar du inte “uppkörningen” valideringen så kommer du efter dagens slut få veta hur lång hjullastarutbildning du behöver gå.

Om du får ihop en grupp kursdeltagare, så kommer vi till dig, har du egna maskiner och plats så är det väldigt bra, annars så ordnar vi detta.  Anmäl dig även om du är ensam och vill visa vad du kan. Vi samlar ihop grupper över hela Sverige.

Ring Magnus Olsson på 0730-630 350

Hjullastarutbildnngens syfte är att deltagaren skall kunna på ett säkert sätt framföra och arbeta med hjullastare
på ett säkert och miljömedvetet sätt. För att framföra hjullastaren på allmän väg krävs minst traktorkort. Yrkesbevis fordras för maskinförare inom transportbranschen (TYA) och inom byggnadsindustrin (BYN). Efter att ha blivit godkänd på hjullastningsutbildningen, utfärdades en utbildningsbok. Den som har minst 30 månaders dokumenterad erfarenhet av körning med jordförflyttande maskiner kan enligt TYA, avlägga ett kompetensprov validering, som med godkänt resultat berättigar till ett yrkesbevis.

Deltagaren skall, efter avslutad hjullastarutbildning, kunna:

 1. Utföra den dagliga tillsynen och underhålla maskinen.
 2. Utföra säkerhetskontroller av hjullastare
 3. Vilka tilläggsaggregat som finns och vad dessa används för
 4. Välja rätt aggregat för arbetsuppgiften.
 5. Placera maskinen på ett sätt som innebär störta möjliga stabilitet och säkerhet beroende på situationen.
 6. Vilka metoder som används för att öka hjullastarens framkomlighet.
 7. Vilka metoder som används för losskörning och lossdragning.
 8. Manövrera maskinen efter teckengivning och efter dirigering via radio.
 9. Beräkna lyftförmåga enligt särskilda lyftdiagram.
 10. Utföra olika typer av lyft.
 11. Reglerna för utförande av personallyft.
 12. Utföra olika typer av personallyft.
 13. Reglerna för framförande av teleskoplastare på allmän väg.
 14. Utföra arbete på ett kvalitets- och miljömedvetet sätt
 15. De säkerhetsregler som finns för arbete med maskinen och arbete på ett säkerhetsmedvetet sätt.
 16. Vägverkets kravkurs Säkerhet på väg / Arbete på väg (SPV) ingår i utbildningen
 17. samt kursen ADR 1:3 gamla ADR S transport av farligt gods för entreprenörer / lantbrukare

hjullastarutbildning: individuellt och enligt överenskommelse.

Hjullastarutbildning börjar alltid med en valideringsdag där vi kontrollerar dina förkunskaper för att göra en bedömning av längd på utbildningen. Efter hjullastarutbildningen så kommer du att ha alla de kunskaper som krävs för att du skall kunna jobba som hjullastarförare, lastmaskinsförare.

Våra kurser grävmaskinsutbildning och hjullastarutbildning är individuellt anpassade, vi lär dig det du inte redan kan, på detta sätt så kan vi hålla utbildningstiden kortare.

Normalt från en dag till cirka 4 veckor.

Det finns två olika delar i en hjullastarutbildning, hjullastare godshantering samt hjullastare anläggning. I hjullastare godshanteringsdelen lär du dig hantera hjullastaren med gafflar och i hjullastare anläggningsdelen kommer du att få arbeta med grus och jord. Du får anlägga terrasser göra vägar och mycket mer.

För att få yrkesbevis som hjullastarförare krävs att du har arbetat med maskinslaget minst 4.000 timmar, efter att du fått yrkesbeviset så kommer det att ställas högre krav vad det gäller hastigheten på utfört jobb inte på resultatet.

I vår grävmaskinsutbildning och hjullastarutbildning ingår att du lär dig hantera maskinen, maskinerna på bästa sätt. Du kommer att lära dig köra grävmaskinen, hjullastaren på ett säkert sätt.

Här kommer du att spara pengar när det gäller underhåll och driftkostnader efter genomförd utbildning

Välkommen till hjullastarutbildning!

Kontakta oss om du har några frågor!
Till kontaktsidan →
Motivera Utbildning AB

 


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.