Kursplan ritningsläsning

Kursen omfattar en övergripande inblick i utformning av ritningar, dess funktion och nytta inom byggproduktion. Kursen går även djupare in i sökande av information mellan olika typer av ritningar över samma objekt, att se sambandet mellan olika ritningar och dess information.

Ring gärna och prata med Magnus Olsson 0730-630 350.

Motivera Utbildning AB

 


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.