Markteknik

Mål
Kursen syftar till att förmedla kunskap om drift-, skötsel- och underhållsarbeten inom park-, mark- och anläggningsbranschen samt hur dessa arbeten bör utföras för att uppnå ett optimalt ekonomiskt resultat.

Deltagare
Drift-, skötsel- och anläggningspersonal samt anläggare / markbyggare inom park-, mark- och anläggningssektorn. Kursen riktar sig till personal från såväl privat verksamhet som offentliga sektorn.

Innehåll       

 


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.