Markvårdsmaskiner

Mål
Kursen syftar till att förmedla kunskap om funktion, användbarhet  och ekonomi samt krav på underhåll avseende markvårdsmaskiner för grönyteskötsel.

Deltagare
Alla som i såväl privat som offentlig verksamhet ansvarar för och använder markvårdsmaskiner.

Innehåll
Orientering om förekommande maskiner i grönytebranschen
–       redskapsbärare
–       redskap, tillbehör

Myndighetskrav på maskiner och förare: trafiklagar och trafikregler
Kvalitets- och miljötänkande
Körteknik på gräsytor och på vägar, bl a ”döda vinklar”
Klipphastigheter – varvtal
Teknisk arbetsmiljö, arbetarskydd
Säkerhetsaspekter
Funktion, drift och underhåll av förbränningsmotorer
–       oljebyten
–       smörjning
–       elsystem
–       luftrenare
–       bränslesystem
–       styrsystem, bromsar
–       transmissioner, (kraftöverföring)
–       hydraulsystem
–       hjulutrustning
–       felsökning

Skötsel och tillsyn av markvårdsmaskiner
–       före körning
–       efter körning
–       veckotillsyn
–       månadstillsyn
–       årlig tillsyn

Oljor

Hydrauliken och dess möjligheter
Förvaring under perioder då resp maskiner inte används – avställning
Inköpsrutiner. ”Speciellt att tänka på ” vid maskinanskaffning.
Vilken maskin till vad ? Bransch- och produktkännedom
Cylinderklippare, för- och nackdelar
Rotorklippare, för- och nackdelar
Driftkostnadskalkyler, maskinekonomi, maskinkort
Försäkringar
Demonstration och provkörning av markvårdsmaskiner (ev)
Behovsanalys
Personlig skyddsutrustning
Frågor och diskussion

 


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.