EBR KJ41- maskinförarkurs

EBR Kabelförläggning enligt KRAV 05:17

Vi följer Svensk Energi numera Energiföretagens utbildningsplan klar 2018-04-20. Kursen vänder sig till de maskinförare som arbetar med byggande och underhåll av elnät.

Syfte med utbildningen är att ge deltagaren kunskap i de särskilda regler som gäller för EBR KJ41.

Nytt krav på är att det skall vara en repetitionsutbildning vart femte år.

För att kunna ansöka till Elsäkerhetsverket krävs att deltagaren har yrkeserfarenhet av arbeten med eller nära el.

Kursen KJ41 innehåller bland annat följande:

  1. EBR KJ41 Kabelförläggning KRAV 05:17
  2. Lagar och förordningar som gäller för arbete invid på elektriska anläggningar.
  3. Försäkringsansvar
  4. Ansvarsfördelning vid elarbete.
  5. Byggteknik vid jordkabel- och luftledningsarbete.
  6. El och elsäkerhet.
  7. EBR:s kurskatalog och produktionsteknik.

Efter genomgående kurs med godkänt resultat erhåller deltagaren ett EBR- intyg utfärdat via Energiföretagen. Med hjälp av detta kan deltagaren, lämna ansökan till Elsäkerhetsverket. I denna kurs går vi igenom grunderna för hur man gräver ner elkablar

Kurstid: 1- 2 dagar, ESA instruerad person är under första dagen, har man giltig ESA instruerad person kan man gå enbart dag 2.

Kontakta gärna Magnus på 0730-630 350 eller växel på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se

 


Elsäkerhet

Läs mer om våra utbildningar Elsäkerhet.

ESA Instruerad person (tidigare ESA 14 tillträde)

ESA Industri & Installation

ESA 14 Fackkunnig

EBR Kabelförläggning KJ41

EBR – maskinförarkurs, EBR Kabelförläggning enligt KRAV 05:17

Ändrad kravställning för kabelförläggning, EBR, ESA 14

Elsäkerhet och Svensk Stand. SS-EN 50110-1 utgåva 3

Kursutbud Motivera Utbildning

Se vårt kursutbud

 

Kontakta oss

Kontakta oss, vi hjälper er till rätt utbildningar efter ert behov.

Till kontaktsidan.


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.