Motorsåg B

Den här utbildningen kan kombineras med både A och B-nivån. Du får lära dig mer om hur du använder motorsåg vid vanliga sågarbeten som exempelvis vedkapning och sågning i samband med byggarbeten (A-nivån). Du får även kunskaper och färdigheter för att på ett säkert sätt använda en motorsåg vid normalt skogsarbete som exempelvis trädfällning, kvistning och kapning (B-nivån).

Efter genomförd utbildning samt godkänt resultat i både teoretiskt och praktiskt prov erhåller du ett Motorsågskörkort A och B via Säkerskog.

 

Kursbeskrivning

Våra motorsågsutbildningar består av både teoretiska- och praktiska moment. Den teoretiska delen kan ske i större grupp men på de praktiska momenten utbildar vi maximalt 6 deltagare vid varje utbildningstillfälle. Behöver ditt företag utbilda fler än 6 personer kan alltså teorin göras gemensamt medan utbildningens praktiska del sker på olika utbildningsdagar.

 

Kursmål

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. (Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt).

 

Målgrupp

Våra certifierande motorsågutbildningar vänder sig till dig som har viss erfarenhet av arbete med motorsåg samt arbetar inom ett yrkesområde som kräver certifikat på motorsåg.

 

Förkunskap

Personer bör ha en viss erfarenhet av att handskas med motorsåg

 

Kurslängd & Certifiering

3-4 dag beroende på förkunskap
Intyg via Säker Skog.

 

 


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.