Motorsågskörkort nivå V, Väghållning

Syfte och mål:

Utbildningen syftar till att ge de arbetstekniska grundkunskaper och färdigheter som, utöver grundläggande kunskaper för sågning (nivå A), krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och alternativa handredskap för att i akuta situationer säkra och röja vägar där träd fallit och hindrar eller utgör fara för trafiken. Observera att det krävs högre kompetens vid mera komplicerade fall.

Observera att om träd hänger i spänningsförande ledningar behöver ledningsägaren kontaktas och det behövs normalt högre specialkompetens och elsäkerhetsutbildning som inte ingår i denna utbildning.

 


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.