Påbyggnad LOU att ställa krav och skriva förfrågningsunderlag 1 dag

Den här kursen är en påbyggnad på grundkursen och lär ut grunderna i hur man utformar effektiva och ändamålsenliga förfrågningsunderlag

Mål

För att själv kunna skriva ett förfrågningsunderlag och utforma krav och i övrigt kunna samverka när andra gör det

Kursinnehåll

*Förfrågningsunderlagets uppbyggnad och struktur

*Metoder och system vid kravställning

*System som visar att kraven uppfylls

*Hur väljer jag rätt leverantör

*Hur minskar man risken att begå misstag

*Vilken modell är bäst och ger högst kvalitet

*Vilket är mest ekonomiskt fördelaktigt

*Övningar på de vanligaste utvärderingsmodeller

 

Vid intresse kontakta oss!
Till kontaktsidan →

 


Kurstillfällen

Se alla kurstillfällen här.

Gå kurs online

Se alla kurser som du kan gå online här.