Giltighetstiden för ett ADR-intyg är 5 år. Om Du inte förnyar Ditt intyg innan giltighetstiden går ut, måste Du gå om grundkursen igen och även eventuella tillhörande specialkurser. Du får en påminnelse hem att Ditt ADR-intyg håller på att förlora sitt giltighet. Anmäl dig i god tid för att vara säkert på att få behålla Din behörighet att transportera farlig gods!

Vi erbjuder repetitionsutbildning inom alla ADR-klasser och erbjuder dessutom utbildning under helgerna för att Du skall slippa avbrott i Ditt ordinarie arbete.

Våra utbildningar är följande:

Kontakta gärna på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB