Giltighetstiden för ett ADR-intyg är 5 år. Om Du inte förnyar Ditt intyg innan giltighetstiden går ut, måste Du gå om grundkursen igen och även eventuella tillhörande specialkurser. Du får en påminnelse hem att Ditt ADR-intyg håller på att förlora sitt giltighet. Anmäl dig i god tid för att vara säkert på att få behålla Din behörighet att transportera farlig gods!

Vi erbjuder repetitionsutbildning inom alla ADR-klasser och erbjuder dessutom utbildning under helgerna för att Du skall slippa avbrott i Ditt ordinarie arbete.

Våra utbildningar är följande:

Kontakta oss om du har några frågor!
Till kontaktsidan →
Motivera Utbildning AB